88.5 สบายดี เรดิโอ
Chill 89 FM
90  แซ่บ เรดิโอ
91.5 Cool Celsius
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93 Cool Farenheit
93.5 Yes Radio
94.0 EFM
95.0 ลูกทุ่งมหานคร
95.5 Virgin HITz
95.75 ลูกทุ่งไทย FM
96 Sport Radio
96.5 คลื่นความคิด
97.5 Seed FM
97.75 ยามเฝ้าแผ่นดิน
98 Pynk FM
FM 99 Sport Radio
100.5 FM สถานีข่าว
101 RROne
102.5 Get radio
103 Like FM
103.5 FM One
104.5 Love Radio
105 FM วิทยุไทย
Easy FM 105.5
วิทยุครอบครัวข่าว
106.5 Green Wave
MET FM107
Digital Radio